Promotions 2560 :ด่วน ตรวจรับคอนโด พื้นที่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร ลดราคา เหลือ 1,200 บาท ต่อครั้ง รวมตรวจสอบฟอร์นิเจอร์ Built-in ให้ด้วย

27/10/55

เรื่องที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกโครงการ ตอนที่2


การให้บริการสาธารณูปโภคของรัฐ เช่น การให้บริการไฟฟ้าประปา หรือพื้นที่จัดเก็บขยะ ทั้งนี้เนื่องจากมีโครงการเป็นจำนวนไม่น้อย ที่อยู่นอกเขต การให้บริการ ของการประปานครหลวง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต ขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมา ใช้ในโครงการ ผู้ซื้อควรตรวจสอบว่า ในกรณีเช่นนี้ ค่าน้ำจะจัดเก็บอย่างไร และใครเป็นผู้ดูแลดำเนินการ

พื้นที่โดยรอบโครงการ โรงงานบางแห่งมีการดำเนินการ เฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ฉะนั้นเมื่อเข้าไปดูโครงการในตอนกลางวันก็อาจจะไม่ได้กลิ่น หรือควันอันเกิดจาก การเดินเครื่องจักร จึงควรตรวจสอบให้แน่ชัด ทั้งสภาพโดยรอบบริเวณโครงการ ทั้งในช่วงเวลากลางวัน และในช่วงเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงเสียง และกลิ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบไม่ให้โครงการอยู่ใกล้ศาสนสถานเกินไป โดยเฉพาะ เมรุ เพราะนอกจากจะเกิดสภาพ และกลิ่นควันไม่พึงประสงค์แล้ว ในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา ศาสนสถานเหล่านี้ จะมีคนพลุกพล่านอัน จะก่อปัญหาต่อการเดินทางสัญจร

ตรวจสอบว่าโครงการระบายน้ำลงพื้นที่ใด หากไม่ใช่ลำราง สาธารณะประโยชน์ หรือพื้นที่ที่ถูกจัดไว้ให้ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำ ก็อาจส่งผลต่อปัญหาการระบายน้ำ ในอนาคตหากมีการก่อสร้างโครงการเพิ่มมากขึ้น

ใส่ใจกับการเดินทางในช่วงเวลาค่ำคืน คนในบ้านอาจมีเหตุ สุดวิสัยทำให้ต้องเดินทางกลับหรือออกจากบ้านในช่วงเวลาค่ำคืน จึงควรพิจารณาความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงควรพิจารณาลักษณะพื้นที่ ว่าในช่วงเวลาค่ำคืนเปลี่ยวหรือไม่

เวลาในการเดินทางไปที่ทำงานและโรงเรียนลูก ทั้งเช้า และเย็น ผู้ซื้อควรทดลองเดินทางทั้งในช่วงเช้า ช่วงเย็น และช่วงเวลาเร่งด่วน

ตรวจสอบถึงชุมชนในอนาคต มีผู้ซื้ออยู่อาศัยเป็นจำนวน ไม่น้อยที่คิดเพียงซื้อบ้าน แต่ลืมใส่ใจปัญหาที่จะเกิดตามมาในภายหลัง พึงระลึกเสมอว่า การซื้อที่อยู่อาศัยมิใช่เป็นเพียงซื้อบ้านเท่านั้น แต่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนในอนาคต ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้โดยพิจารณา จากวิธีการบริหารดูแลชุมชนในโครงการเก่า ที่ผู้ประกอบการดำเนินการมาแล้วในอดีต

ที่มา : คู่มือเลือกซื้อบ้าน เขียนโดย บัณฑิต จุลาสัย และยุวดี ศิริ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น